Nesteroidiniai analgetikai

2. Likučių grupių, kurios turi būti patikrintos pagal II priedo nuostatas, ir mėginių kiekio bei jų ėmimo dažnumo iš 3 straipsnyje minimų, bet dar į IV priedą neįtrauktų gyvūnų ir produktų pakartotiniai tyrimai atliekami 33 straipsnyje nustatyta tvarka ir kuo anksčiau per 18 mėnesių nuo šios direktyvos priėmimo dienos. Tai daroma atsižvelgiant į patirtį, sukauptą taikant galiojančias nacionalines priemones, ir į informaciją, siunčiamą Komisijai pagal galiojančius Bendrijos reikalavimus, kuriais remiantis tokios specifinės produktų grupės turi būti stebimos, ar juose nėra likučių.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Ranitidinas gali sustiprinti alkoholio poveikį. Gali pasikeisti dėmesio koncentracija ir reakcijos laikas, dėl to galimas šalutinis poveikis. Įvertinus ranitidino savybes, poveikis gebėjimui vairuoti arba valdyti mechanizmus mažai tikėtinas. Tyrimų, susijusių su ranitidino vartojimo poveikiu šiai veiklai, nėra. Tačiau retais atvejais gali būti šalutinis poveikis, pvz., galvos skausmas, svaigulys, nuovargis, konfūzija (suglumimas) arba sujaudinimas, taip pat haliucinacijos. Dėl sąveikos, vartojant kartu su ranitidinu alkoholio, gali padidėti alkoholio koncentracija; vadinasi, pakinta reakcijos ir aplinkybių įvertinimo laikas, ir dėl to gali sutrikti gebėjimas vairuoti ir valdyti mechanizmus.

Nesteroidiniai analgetikai

nesteroidiniai analgetikai

Media:

nesteroidiniai analgetikainesteroidiniai analgetikainesteroidiniai analgetikainesteroidiniai analgetikainesteroidiniai analgetikai

http://buy-steroids.org